Second opinion bedrijfsarts

Een second opinion is het advies van een andere bedrijfsarts dan de eigen bedrijfsarts in het kader van:

  • verzuimbegeleiding
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)
  • consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid

Een werknemer kan een andere bedrijfsarts raadplegen indien hij gegronde twijfel heeft over het advies van de eigen bedrijfsarts. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen. Bedrijfsartsen moeten dit verzoek in principe altijd honoreren. Als er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen, mag dit worden geweigerd. De bedrijfsarts moet dit gemotiveerd met argumenten aan de werknemer kenbaar maken

Voor nadere toelichting (oa over inhoudelijke voorwaarden), zie tevens: www.bedrijfsartsensecondopinion.nl

Bij ArboMakelaars kan Guido Govaert deze second opinions voor u uitvoeren.