Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige onderzoekt en bepaalt welke werkzaamheden voor de werknemer, met de beperkingen, nog mogelijk zijn. De beperkingen worden door een bedrijfsarts vastgesteld. De arbeidsdeskundige gaat er vanuit dat er naast beperkingen ook altijd mogelijkheden zijn om te werken. Met een onafhankelijk advies geeft hij aan welke werkzaamheden of functies passend zijn.

Bij ziekteverzuim is het vaak mogelijk om toch het eigen werk (gedeeltelijk) te doen. Er wordt gekeken naar een aanpassing in uren, taken of verantwoordelijkheden. Met een opbouwschema kan de werknemer geleidelijk het werk weer hervatten.

Wat zijn de werkzaamheden van een arbeidsdeskundige?

  • bepalen van de mate van arbeids(on)geschiktheid
  • vaststellen van verlies van arbeidsvermogen van werknemers en zelfstandigen
  • beoordelen van de re-integratieinspanning door de werkgever
  • schatten van bedrijfsschade vanwege arbeidsongeschiktheid
 • beoordelen van resterende arbeids- en verdienmogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • beoordelen van inkomensderving als gevolg van ziekte en/of gebrek
 • maatregelen treffen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, bijvoorbeeld scholing, training, werkaanpassingen of voorzieningen
 • inventariseren en realiseren van subsidiemogelijkheden bij re-integratie
 • sociaal-gezondheidskundige begeleiding, gericht op re-integratie in het arbeidsproces
 • beoordelen van de noodzaak van voorzieningen in de werkomgeving
 • inrichten van arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid
 • uitvoeren van opdrachten als getuige-deskundige omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid
 • beoordelen van de belasting/belastbaarheid van het eigen werk
 • adviseren met betrekking tot aanpassingen om werk binnen de belastbaarheid te brengen
 • adviseren met betrekking tot verdere stappen in de re-integratie
 • ondersteunen bij het proces ten behoeve van de re-integratie

Bovenstaande werkzaamheden zijn afhankelijk van het werkveld UWV, AOV, ARBO en re-integratie.

Arbeidsdeskundig Adviesbureau Zuid-West (AAZW)

Arbeidsdeskundig Adviesbureau Zuid West richt zich met name op beantwoording van de vraagstelling of een medewerker nog in eigen werk of ander werk bij de eigen werkgever kan re-integreren. Tevens het geven van advies met betrekking tot mogelijke stappen in de re-integratie. Daarnaast kan advies gegeven worden ten behoeve van ondersteuning en advisering van leidinggevenden bij complexe casuïstiek.

Bij ArboMakelaars is Jan Wevers aangesloten als Arbeidsdeskundige en Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts.