Arbeids- & Organisatiedeskundige

Het werkveld van onze gecertificeerd arbeids- & organisatiedeskundige richt zich op de relatie tussen mens, werk en organisatie en de verbeteringen/ preventie op dit vlak. De kern van het werkgebied van de arbeids- & organisatiedeskundige is het zodanig verbeteren van de arbeidskwaliteit dat het efficiënt en productief is voor de organisatie, dat medewerkers optimaal presteren en dat het leidt tot een prettige en gezonde werkomgeving. Concreet betekent dit het verzorgen van onderzoek, geven van advies, training en coaching op het gebied van o.a. verzuimmanagement, psychosociale arbeidsbelasting (o.a. werkdruk en bejegening), duurzame inzetbaarheid, medewerker tevredenheid, team functioneren, samenwerking, communicatie en het bevorderen van een open aanspreekcultuur.

Ook kan de arbeids- & organisatiedeskundige worden ingezet bij het vormgeven en inrichten van uw ziekteverzuim- en/ of arbobeleid, de invulling van de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) en/ of coaching van uw preventiemedewerker.

Trainingen

Training verzuimmanagement

Het doel van de training verzuimmanagement is om leidinggevenden inzicht te geven in én bewust te maken van de mogelijkheden om (verzuim)gedrag gericht en effectief te kunnen sturen (‘managen’). Er wordt uitleg gegeven over wat ziekteverzuim is en wat wordt verwacht in het kader van grip krijgen op ziekteverzuim.

Tot slot worden de leidinggevenden aan de hand van (eigen) voorbeelden getraind in gespreksvaardigheden die bijdragen aan het succesvol voeren van een gesprek bij het voorkomen van ziekteverzuim, de ziekmelding, frequent ziekteverzuim en de begeleiding van langdurig ziekteverzuim.

Training voorkomen van psychisch verzuim

In deze training leren leidinggevenden om signalen van disbalans bij zichzelf én bij de medewerkers te herkennen, te hanteren en hierover het goede gesprek te voeren.

Teamworkshop sturen op gedrag en resultaat

Een korte en praktische workshop bedoeld voor leidinggevenden en hun teams.

In de workshop staan de onderwerpen effectieve communicatie en geven/ ontvangen van feedback/ feedforward centraal. Het doel van de workshop is inzicht geven in wat een professionele aanspreekcultuur is (bewustwording) en leren om met elkaar in gesprek te gaan over een gewenste (gedrags) verandering (gespreksvaardigheden/ handvatten).