Verzuim

De Arbowet verplicht elke werkgever in Nederland zich deskundig te laten ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van zijn arbo- en verzuimbeleid. Als werkgever kunt u nu zelf beslissen hoe u en met wie u uw arbo- en ziekteverzuimbeleid aanpakt. U kunt kiezen de begeleiding bij de arbodienst te laten (de vangnetregeling). U kunt ook besluiten de zorg en advisering bij verschillende deskundigen in te kopen (de maatwerkregeling). Dit stelt u in staat om meer taken onder eigen regie binnen uw organisatie uit te voeren. Er moet dan ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, het (open) spreekuur en zo nodig arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO).

Bij de maatwerkregeling moet u in ieder geval ten minste één bedrijfsarts inschakelen voor de begeleiding van het verzuim en het uitvoeren van arbeidsgezondheidkundig onderzoek, eventuele aanstellingskeuringen en het arbeidsomstandigheden spreekuur. Bij deze maatwerkregeling heeft u dus als werkgever veel meer invloed en betrokkenheid! 

Verzuimbeheersing

Ziekteverzuim komt onverwacht. Achteraf blijkt dat vaak vooraf al sprake is geweest van vroege signalen, die de naderende uitval en afwezigheid van werk hebben aangekondigd. Voor een effectieve aanpak van verzuim draait alles om onderlinge communicatie, waarbij het herkennen van mogelijke oorzaken en vroege signalen van dreigend verzuim voorop staat. Voor u, als werkgever en leidinggevende, is het van belang helder te communiceren over wederzijdse verwachtingen. U kunt uw verzuim beïnvloeden door uw medewerkers adequaat ondersteuning te bieden bij sociale problemen, functioneringsproblemen en arbeidsomstandigheden. Verschillende professionals van ArboMakelaars kunnen u hierin adviseren.

Verzuimoorzaken

Iedereen kan een ziekte overkomen maar dit hoeft lang niet altijd tot arbeidsongeschiktheid te leiden.

Bij elk contact met de werknemer geven we ook adviezen over eventuele oorzakelijke factoren van verzuim. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verzuimcultuur, arbeidsomstandigheden, de rol en mogelijkheden van leidinggevende of levensstijl.

Verzuimbegeleiding

Bij ziekteverzuim speelt gedrag een grote rol. Zaken zoals privé problemen, een verstoorde werksituatie of financiële problematiek kunnen een belemmering vormen tot werkhervatting. Belangrijk blijft om te onderzoeken wat de werknemer wel kan. Voor u als werkgever is dit soms lastige materie. De bedrijfsarts kan u ondersteunen en adviseren met zijn deskundigheid.

ArboMakelaars ondernemen actie op het moment dat u dat wenst. In een bepaalde situatie kan dat op de eerste ziektedag zijn maar uiterlijk na 6 weken. Medicalisering van problemen wordt altijd vermeden. In samenwerking met de werkgever sporen we oorzaken op en gaan waar nodig het gesprek aan. Een intensieve werkwijze, waarmee langdurig slepende kwesties worden voorkomen en de gezonde werksituatie snel wordt hersteld.

Wij vinden dat de regie van de verzuimbegeleiding bij u moet liggen, bij degene die de medewerker het beste kent. U bepaalt wanneer een advies gewenst is, en een bezoek aan de bedrijfsarts toegevoegde waarde kan hebben. De mogelijkheden binnen het bedrijf (bijvoorbeeld ten aanzien van aangepast werk) zijn bij werkgever/leidinggevende het beste bekend.

Ook de werknemer mag (conform wetgeving) bij ArboMakelaars het initiatief nemen tot het vragen van een advies.